Välkommen till Maximo Användarförening

GOD FORTSÄTTNING!

Vi ser fram emot ett spännande 2019!
Nu lägger vi fokus på MAD under Q1 2019 som hamnar i Göteborg! Preliminärt datum 26 mars.
Vi har även ett preliminärt datum för vårmötet 21-22 maj, var är ännu inte satt!

 


Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.