Välkommen till Maximo Användarförening

Vårens möte avklarat!

Vårmötet förlöpte som förväntat och många positiva reaktioner av deltagarna!
Vi i styrelsen vill tacka alla deltagare och partners för att det blev ett så lyckat event!

Nu ser vi framåt och planerar för höstens aktiviteter:
Maximo Academy Day hos Ecophon i Hyllinge utanför Helsingborg den 11 oktober.

Höstmöte hos Boliden i Garpenberg 7-8 november.

Så lägg in dessa datum i kalendern!

Ha en trevlig sommar!

 


Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.