MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
På nätet med zoom
23 september 2020
Agenda
Tid Presentation
08:30 - 09:20 • Kort inledning av Maximo användarförening
• Kort egen presentation av alla deltagare
• Presentation av arbetsformen och bildande av arbetsgrupper utifrån närvarande deltagare
09:20 - 09:40 Diskussion för att forma ämnesgrupper och utse gruppledare.
09:40 - 11:00 Gruppdiskussioner
Grupper för: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.)
Grupper för: Planerat underhåll (Användning av maximo för beredning, schemaläggning m.m.)
Grupper för: Fortsatta diskussioner från tidigare Academy Days.
11:00 - 12:00 Återsamling för redovisning av resp. grupps sammanfattande aha upplevelser och nya insikter.
Gemensamma diskussioner.
Avslut av MAD2 2020.