MaximoAnvändarförening

Höstmöte

På nätet med zoom

Våra Zoom-möten är kostnadsfria.

23 november 2021
Agenda
Tid   Aktivitet/beskrivning Företag & Presentatör
08:15-08:30   Välkomna och aktuellt MX användarförening Maximo Användarförening - Henric Melbin

Introduktion av föreningen.

08:30-09:15   Maximo Application Suite ur ett verksamhetsperspektiv ENFO

Vi skulle vilja på ett övergripande sätt presentera hur vi på Enfo ser på hur arbetet med Asset Management kommer att påverkas i verksamheterna när Maximo går från att vara ett system till att bli en Suite. Var ligger möjligheterna i det allt mer datadrivna asset management-arbetet?

09:20-10:05   Dashboards med hjälp av Cognos Nexer - Johan Asplund och Juhani Mustonen, Nexer Asset Management

Bundlat med Maximo finns Cognos som ger stora möjligheter att visualisera data. Nexer har för en kund utvecklat dashboards som ger en grafisk översikt av arbetsorder. Dessa presenteras i det fallet på en storbildsskärm. På denna presentation får du en insikt i hur det fungerar, hur ett projekt kan se ut samt demo av den aktuella lösningen.

10:05-10:15   Bensträckare  
10:15-11:00   Asset Management och informationens betydelse Midroc/Idhammar - Jan-Olof Hilmerstam, Idhammar

Inom industri och infrastruktur är anläggningstillgångarna vitala och ofta överstiger värdet på företagets anläggningstillgångar 50% av företagets totala värde och över 90% av kassaflödet kan vara beroende av anläggningstillgångarna.
Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar en stor mängd processer, kompetensområden och verktyg som alla skall samverka. En avgörande beståndsdel i denna samverkan är informationen och vi kommer i denna session prata om vilka krav detta ställer på ditt Maximo-system och informationens betydelse för en hållbar anläggningsförvaltning.

11:05-11:50   Går det att leva utan standarder för digitaliserad industri? SEIIA - Erik Molin / Operations / Swedish Industrial Interoperability Association. WWW.SEIIA.SE

Vi i Sverige slår oss ofta för bröstet och tycker vi är långt framme på många områden, vi är världsledande på Start-UP. Vi har Spotify, iZettle och Skype och en massa framgångssagor kopplat till digitalisering att berätta. Det vi också är väldigt bra på är att uppfinna egna smarta lösningar, smarta lösningar som vi vill att våra leverantörer ska följa, vi har krävt vissa ritningsformat, vi har ställt krav på teknisk utformning av utrustning men vi är ganska dåliga på att ställa krav på digitaliserad information. Våra leverantörer är inte bra på att leverera det heller. Dels för vi lever kvar i en föråldrad teknologi och synsätt, vi ställer fortfarande krav på dokumentleveranser när vi borde kräva digitala leveranser av data. Vi pratar mycket om digitala tvillingar men när ska vi realisera dem och börja jobba med dem?

11:50-13:00   Lunch  
13:00-13:45   Integrationer, nu och i framtiden. EY

Integrationer är något som är viktigt för och påverkar många systemlösningar. Ny teknik och standardisering har förenklat mycket samtidigt som man inte kommer från vikten av kunskap och erfarenhet av de system som skall integreras. Hur mycket har ändrats och har tekniken kommit så långt att det är dags att tänka nytt?

13:50-14:35   Hämta arbetsorderinformation visuellt från karta TotalDigital/Trafikförvaltningen/WSP

Trafikförvaltningen Region Stockholm använder en klonad arbetsorderapplikation i Maximo för att boka tidpunkt och bansträcka för arbeten och underhåll. Bokningen benämns ”Spårtid” och representeras av en arbetsorder mot en linjär inventarie (själva spåret) som begränsas av två eller flera relaterade signaler i anläggningen.
I syfte att göra det lättare och mer precist att ringa in spårtidens faktiska utbredning är lösningen en schematisk visualisering av spåranläggningen med dess signaler och gränspunkter i en spårtidskarta där man visuellt och interaktivt kan ringa in området för underhållsarbetet. På sikt kommer lösningen också innebära att man bättre kan optimera tillgången till anläggningen och därmed hinna utföra mer underhåll.
En av de fiffiga lösningarna är att vi återanvänder positionsangivelser för befintliga gränspunkter och signaler som redan finns lagrade i Maximo.

14:35-14:45   Bensträckare  
14:45-15:30   Roadmap och nyheter Bostjan Gabrijelcic, Asset Management Leader EMEA eller Dave Gasdia, Program Director Maximo Product Management IBM

IBMs produktteam presenterar roadmappen för Maximo och MAS, med fokus på bl a mobilitet.

15:30-15:40   Avslutning  
Anmälan