MaximoAnvändarförening

Höstmöte

På nätet med zoom

Våra Zoom-möten är kostnadsfria.

23 november 2022
Agenda
Tid   Aktivitet/beskrivning Företag & Presentatör
09:00-09:15   Välkomna och aktuellt MX användarförening Föreningen - Henric Melbin

Välkomna, mötets agenda och praktikaliteter, aktuellt inom föreningen, uppföljning Academy day, höstmöte, etc.

09:15-10:00   Maximo Support Oigina - Tobias Granelli, Enterprise Account Executive

Många svenska organisationer sitter fast i support och underhållsavtal som inte levererar direkt affärsnytta. Det har gjorts för att det i många fall inte funnits andra lösningar. Men nu finns det alternativ. Origina, global ledare inom oberoende programvarusupport, kommer att berätta mer om hur svenska organisationer skulle tjäna på att ifrågasätta sina befintliga underhållsavtal för IBM/HCL mjukvaror. Det handlar inte bara om att spara pengar, utan även om att få bättre support på era programvaror och försäkra sig om tillgång på kompetens när det behövs.

10:15-11:00   Cultural Change Through Changing Perspectives Sandvik Mining & Rock Technology - Malcolm Mauger, VP Service Operations Amber Klos, Process & Systems Manager, Service Operations

The story starts with putting customers at the centre of a strategy aimed at value creation.  How a broad look at mining, construction and tunnelling industry and technology trends is being leveraged to change how Service is viewed one topic and location at a time and how Maximo Application Suite is being leveraged to drive a digital transformation.

11:15-12:00   Maximo Application Suite Enfo - Olle Hermansson

Enfo presenterar sin syn på att möta framtiden med MAS som ny teknologi framåt. Var ser vi dom stora vinsterna med att Maximo utvecklas till en att bli en suite. Hur utvecklar vi vår organisation för att möta utmaningarna, Hur paketerar vi om våra erbjudanden, Inom vilka områden kommer förändringarna vara stora och var kommer dom att vara obetydliga. 

12:00-13:00   Lunch  
13:00-13:45   Maximo och IBM Process Mining IBM - Dag Sagfors, IBM Business Process Automation

Med IBM Process Mining kan arbetet med att göra en detaljerad processkartläggning och visualisering av Work Order-processen i Maximo reduceras från månader till minuter. Verktyget erbjuder även processanalys för att snabbt identifiera förbättringsområden och automatiseringsmöjligheter. Nyttan av processförändringar i form av kostnad och ledtider kan dessutom simuleras för att ta reda på om de är värda att implementera.

14:00-14:45   MAS8 implementation i praktiken Nexer - Juhani Mustonen Philip Nederfeldt

Med utgångspunkten i ett kundcase presenterar Nexer våra erfarenheter och rekommendationer kring implementering av MAS8. Vi kommer också föra en dialog kring hur man kan bereda en kommande uppgradering och säkerställa ett långsiktigt värde på förmågorna i MAS8.

15:00-15:45   Att använda inspektionsformulär Rosendahl Monenti - Sara Rosendahl
Quale - Isak Söderback

Har ni inte kommit igång med inspektionsformulär ännu? Sara berättar om funktionerna kring inspektionsformulär. Vad skillnaden är mellan inspektionsformulär och arbetsinstruktion. Samt hur inspektionsformulär fungerar i Maximo Mobile.

16:00-16:45   Roadmap IBM IBM - Boštjan Gabrijelčič

Boštjan Gabrijelčič, Principal Asset Management Leader för EMEA inom IBM, talar lite om IBMs mål inom sustainability och hur de hör ihop med pågående utveckling inom Maximo och MAS. Nyheter och uppdateringar i Roadmapen, både på kort och lång sikt, presenteras givetvis också.

16:45-17:00   Avslut Föreningen - Henric Mellbin

Sammanfattande frågestund. Vad gör vi till våren 2023

Anmälan