MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.

OBS! Max 25 platser. Först till kvarn. Sista anmälningsdag 26 september.

Gävle
4 oktober - BillerudKorsnäs
Agenda

08:30 – 16:00
Djupdykning i förebyggande underhåll och planerat underhåll, hur använder vi maximo? Ekonomi och säkerhet ska vara genomgående TEMA i alla diskussioner.

08:30 – 09:20
Kort inledning av Maximo användarförening Kort egen presentation av alla deltagare Presentation av BillerudKorsnäs och Gävle Bruk

09:20 - 09:40
Fika och diskussionsmöjligheter

09:40 – 12:00
Gruppdiskussioner
Grupp 1: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.)
Grupp 2: Planerat underhåll (Användning av maximo för beredning, schemaläggning m.m. Fortsatta diskussioner från föregående Academy Day.)

12:00-13:00
Lunch

13:00-14:00
Visning av brukets Kartongmaskiner, inkl. kort genomgång av processen. Evt. visning av Maximo i verksamheten.

14:00 – 16:00
Gemensamma diskussioner i storsal – IBM stöttar Fika tas någon gång mitt i.

Anmälan

Sista anmälningsdag 26 september.