MaximoAnvändarförening

Vårmöte

På nätet med zoom

Våra Zoom-möten är kostnadsfria.

20 maj 2021
Agenda
Tid   Aktivitet Företag & Presentatör
08:00-08:05   Välkomna och aktuellt MX användarförening Maximo Användarförening - Henric Melbin

Introduktion av föreningen. Teknikgenomgång. Skriva ditt namn och företag.

08:05-08:45   Maximos roll i digitaliseringsresan Nexer - Arne Jansson, Monica Gustafsson, Johan Asplund och Philip Nederfeldt

Sigma IT har blivit Nexer, framtidens tech-bolag inom strategi, teknik och kommunikation. Därmed är vi en ännu starkare partner i kundens digitaliseringsresa med stöd av Maximo. I denna session diskuterar vi aktuella och konkreta frågeställningar ur de fyra olika perspektiven; kund, teknik, ekosystem och ledning vad det innebär för dig som kund.

08:45-09:30   Korrekt förrådsdata – en nyckel till framgångsrikt underhållsarbete Midroc - Andreas Karlsson

Midroc presenterar vägen till att få korrekt förrådsdata. Att arbeta mer aktivt med förrådsdata innebär många fördelar. Arbetet blir mer effektivt, vi skapar förutsättningar för optimerade underhållsförråd och kan planera åtgången av reservdelar utifrån planerade underhållsarbeten. Här får du en inblick i vilken data som används och hur datan används.

09:30-09:40   Bensträckare  
09:40-10:25   Funktionalitet i Maximo, för attest av inköp Total Digital

Vi visar hur man kan bygga ut funktionaliteten i Maximo till att använda ett attestregelverk för attest av Inköpsrekvisition, baserat på kontosträngar, belopp och en attestmatris. Regelverket använder Maximos arbetsflöde och konfigurering för att skicka IR till attestpersoner för godkännande.

10:25-11:10   Att tänka på när Maximo integreras med andra system ENFO

Enfo kommer prata om API Management och vilka fördelar det ger mot Maximo integrationer.

11:10-11:15   Bensträckare  
11:15-12:00   Digital app för Riskbedömning hos BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs och Trivalo

BillerudKorsnäs har som alla industrier höga krav på säkerhet i sin underhållsverksamhet. Man har en tydlig policy och standard för arbetstillstånd som måste efterlevas inför varje högriskarbete. För att effektivisera och säkerställa att arbetstillståndet utfärdas korrekt har vi tillsammans byggt en digital app. Appen körs direkt mot Maximo (och IFS). Vi berättar mer och demonstrerar hur lösningen fungerar i praktiken.

12:00-12:45   Asset Configuration Manager (ACM) EY Skye

ACM er en tilleggsmodul til Maximo som hjelper deg å holde orden på konfigurasjonen av kostbart, avansert og regel-styrt utstyr og komponenter som for eksempel, tog, vogner, fly etc. ACM sikrer at det fysiske utstyret har riktig konfigurasjon basert på regle-verk som er satt i ACM modulen. Utstyret får riktig vedlikehold og måleravlesninger og mulighet for å spore all historikk for bytte og flytte av utstyr og komponenter.
Mantena og Flytoget bruker ACM modulen til å sikre at togene har riktig konfigurasjon og alt vedlikehold er utført til riktig tid før utstyret sette inn i trafikk igjen.

12:45-13:15   Lunch  
13:15-14:15   Årsmöte Henric Mellbin
14:15-14:20   Bensträckare  
14:20-14:50   Maximo Roadmap IBM

IBMs produktteam presenterar roadmappen för Maximo 7.6.1.2, med information om planerna för MAS och mobilitet.

14:50-15:50   Nyheter i Maximofunktionalitet IBM

Följ med på en djupdykning ner i nya smarta funktioner så som den nya placeringshierarkin med drag and drop-funktionalitet, förrådshierarkier och dess användning samt lite smått och gott om arbetscenter.

15:50-16:00   Bensträckare  
16:00-16:50   Scheduler IBM

En av våra Schedulerexperter, Brian Downey, kommer att gå igenom en kort översikt av lösningen, följt av demo av ett antal användningsfall och information om best practice vad det gäller datauppsättning. Sessionen avslutas med en frågestund. Välkomna!

16:50-17:30   Avslutning  
Anmälan