Välkommen till Maximo Användarförening

Corona (COVID-19)!

Med anledning av rådande situation så kommer årsmötet att hållas digitalt.

Det går av stapeln den 26 maj 2020 09:00.

Kallelse har gått ut till kontakt personerna för repektive medlemsföretag.
Så kontaktpersonen eller en utpekad representant är inbjuden.

Frågor / funderingar?
Ta kontakt med någon i styrelsen.

Ta hand om er!

Mvh Styrelsen

 

 

Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.