Välkommen till Maximo Användarförening

Höstmötet avklarat!

Ett stort tack till alla deltagare och partners för att det blev så bra!

Nästa aktivitet blir Maximo Academy Day i anslutning till Underhållsmässan i Göteborg den 11 eller 12 mars 2020.

Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.