Välkommen till Maximo Användarförening

God Jul & Gott Nytt År!

Ett Stort Tack till alla som bidragit både som deltagare och föredragare under 2019!

Datum för 2020 att hålla koll på!

Maximo Academy Day (MAD) i Göteborg i samband med underhållsmässan är 11 mars 2020.

Vårmötet kommer att vara på Hotell Arken i Göteborg 26-27 maj 2020.

 

 

Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.