Välkommen till Maximo Användarförening

Ett stort tack till alla som bidragit både som deltagare och föredragare under 2022!

Datum för aktiviteter 2023:

Vårmötet den 23-24 maj, med årsmöte, blir i Stavanger i Norge, tillsammans med den norska föreningen. Inbjudan som ligger ute nu, är också kallelse till årsmötet.

Maximo Academy Day 2 (MAD) via ZOOM den 26 September.

Höstmötet blir torsdagen den 23 november på ZOOM.

Har du några ideer, som vi skulle kunna ha nytta av?
Skriv några rader till info@maxanv.se

Ha det bra!
Maximo Användarförening

Mvh Styrelsen

 

 

Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, och ca 30 000 licensierade användare.