MaximoAnvändarförening

ACADEMY DAY 2

PÅ NÄTET MED ZOOM

Välkommen till en gratisdag med dina kollegor i Maximo användarförening.

26 september 2023
Agenda
Tid   Aktivitet/beskrivning Företag & Presentatör
08:30 - 09:20  

Kort inledning av Maximo användarförening

Kort egen presentation av alla deltagare

Presentation av arbetsformen och bildande av arbetsgrupper utifrån närvarande deltagare

 
09:20 - 09:40  

Diskussion för att forma ämnesgrupper och utse gruppledare.

 
09:40 - 11:00  

Gruppdiskussioner
Grupper för: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.)
Grupper för: Planerat underhåll (Användning av maximo för beredning, schemaläggning m.m.)
Grupper för: Fortsatta diskussioner från tidigare Academy Days.

 
11:00 - 12:00  

Återsamling för redovisning av resp. grupps sammanfattande aha upplevelser och nya insikter.
Gemensamma diskussioner.
Avslut av MAD2 2023.

 
Anmälan

ACADEMY DAY 2

Fält markerade med en * är obligatoriskt
Val av diskussionsgrupp i Maximo Academy Day konceptet (Välj två alternativ):