MaximoAnvändarförening

Vi i samarbete med partners välkomnar dig till vårmöte i Helsingborg med boende och konferens på Elite Hotel Marina Plaza.
Vi träffas
17-18 maj i Helsinborg
Agenda
Tid Presentation
09:30-10:00 Inskrivning och kaffe
10:00-11:00 Leo Hagberg OEE – UH i världsklass - vad gör företagen som visar goda resultat?
11.00-12.00 André Lindström, Midroc, HSE-ingenjör. Staffan Olsson, IBM. HSE arbete i riskfylld vardag och Maximos HSE-moduls stöd.

Midroc har en lång historia av att arbeta med HSE-frågor dels i operativa frågeställningar och förändringsarbete ute i projekt och vid utförande samt dels i mer strategiska frågeställningar om utformande av ledningssystem, riskanalyser, tillståndshantering, osv.

I detta plenum kommer Midroc dels att beskriva de nu aktuella trenderna och till det knyta konkreta exempel på hur man jobbar med detta på Nynas raffinaderi i Nynäshamn. Vi kommer också att tillsammans med IBM visa hur Maximos HSE-modul kan ge stöd för detta och vad fördelarna är med detta och hur vi tillsammans med dig kan få ut bästa nyttan av den lösningen och få den att fungera i er verksamhet.

12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Årsmöte
13.30-15.20 Plenum IT-spåret 1 Jonas Back – IBM - Framtiden är redan här!

IBM presenterar nyheter om Maximo samt ett utdrag av det mest spännande inslagen från årets Interconnect som hade med Asset Management att göra. Vi kommer att visa ett antal nya funktioner praktiskt som t ex hur man enkelt kopplar ihop IoT enheter med Maximo via Bluemix, hämtar in väderprognoser i realtid kopplade till en arbetsorders geografiska placering mm. Watson, den kognitiva analysfunktionen, och Maximo är också ett spännande område som vi kommer att demonstrera ett antal tillämpningar på.

15.20-15.30 Fika/bensträckare
15.30-17.00 Plenum IT-spåret 2 – Enfo. Nya Hela vägen till värde.

Enfo växer konstant inom Service & Asset Management. I januari förvärvades företaget Next Improvement vilka är specialister inom underhållsutveckling. Vi berättar mer om vart Enfo står idag och den bredden vi idag besitter inom systemet Maximo och underhållsutveckling och hur dessa lika viktiga delar hänger ihop. Samtidigt introducerar vi ett helt nytt koncept kring utbildningar för Maximo bundlat med verksamhetsutveckling.

19.00-21.00 Middag på kvällen på hotellet
Tid Presentation
08.00-09.30 WS1 Underhåll - Handhållet för spårning av förrådsmaterial, Midroc-Boliden

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upprättat nya krav för spårbarhet av explosiva varor. Mot bakgrund av detta har Boliden beslutat möta denna nya kravställning med en teknisk lösning för förrådshantering som inkluderar handscanner och Maximos databas och funktionalitet för framförallt inköp, avtal, förråd och fakturahantering. Vi kommer i denna workshop beskriva hur denna lösning utformats och hur den har implementerats i verksamheten.

08.00-09.30 WS1 IT – Novacura Flow IT

Vi går igenom varför vår produkt underlättar för IT/Förvaltning, för att koppla upp sig mot Maximo-installationer och andra system, ex. SAP, Oracle Financial. Varför kunder ska välja Novacura Flow istället för att Integrera Maximo mot andra system.

09.30-10.00 Fika
10.00-11.30 WS2 Underhåll - Effektivisera och bygg in egenskaper i ditt workflow, Enfo

Workshopen belyser möjligheterna som finns i att skapa en optimal kedja från felanmälan till utförande och avrapportering.

Under workshopen ger vi er en bild över hur vi kan:

  • Effektivisera vår underhållsverksamhet utan springa fortare
  • Få våra underhållsaktiviteter utförda i optimalturordning
  • Öka nyttjandegraden av uppkomna underhållsfönster
  • Öka verkningsgraden under utförandet på underhållsfönstret
  • Kvalitetssäkra utförandet
  • Säkerställa hög leveransprecision
  • Nå ständiga förbättringar av driftsäkerhet ur det vardagliga arbetet

Och vad får en optimal workflow kedja för effekt på hur vi reagerar när vi hittar avvikelser i samband med förebyggande eller avhjälpande insatser.

10.00-11.30 WS2 IT – Digital Manufacturing, Enfo

Hur kan vi med enkel teknik applicera det alla pratar om, Internet of Things, Industri/Underhåll 4.0. Niklas Thulin, Digital Evangelist Enfo håller en workshop kring framtidens möjligheter inom industri och underhåll inom och utanför Maximo.

11.30-12.30 Lunch
12.30-14.00 WS3 Underhåll - Tillståndsbaserat Underhåll i praktiken, Midroc-Boliden

Att enbart basera förebyggande underhåll på fasta tidsintervall speglar inte alltid behovet av underhåll/inspektioner. Maskiner som inte är i kontinuerlig eller regelbunden drift kräver därför spårbarhet av drifttid för att ett bra förebyggande underhåll skall kunna utföras. På Bolidens anrikningsverk i Garpenberg har Boliden tillsammans med Midroc utvecklat drifttidsmätning i Maximo med stöd av styrsystemet ABB 800xA. Kom och lyssna på vår lösning och diskutera hur vi tillsammans kan komma ännu längre.

12.30-14.00 WS3 IT – Förvaltningsprocessen på Perstorp, PREEM och Boliden

Workshop där vi visar förvaltningsmodeller från olika företag med de olika rollerna från såväl verksamheten som IT sidan med ansvar, budget och arbetsprocesser. Sedan analyserar och diskuterar vi skillnader med för och nackdelar.

14.00-14.30 Fika
14.30-16.00 WS4 Underhåll – UH i världsklass Öresundsbron
14.30-16.00 WS4 IT - Byte av kalibrersystem, Midroc-Fortum Värme

Fortum Värme har genomfört ett byte av IT-system för att hantera kalibreringar av instrument och givare. Projektet handlades upp offentligt och Intertechna tilldelades projektet med sitt system ProCal. Fortum Värme, Intertechna och Midroc berättar om projektet och vad som hittills är genomfört men även vad som kvarstår i projektet. Bland annat kvarstår att integrera ProCal med Maximo. Frågor som vilken information ska finnas i respektive system och hur kan en integration bidra till att reducera tid och kostnader för verksamheten kommer att behandlas under denna workshop.

Vanliga frågor
VAR SKALL VI VARA NÅGONSTANS?

Vi har bokat Elite hotel marina plaza för logi och konferens.

VAD KOSTAR DET?

Föreningen har preliminärbokat rum på hotellet. Den bokningen släpps den 16 april, en månad innan mötet.

Du behöver ange bokningsnummer 4149237 för att räknas av mot det vi bokat. Efter den 16 april kan du fortfarande boka in dig, men får då rum "i mån av tillgång".

Pris per rum är 1 290 SEK/person inkl. frukostbuffé, fri internet och moms. Det betalar du själv vid utcheckningen.

Övriga kostnader med reservation för beroende av antalet deltagare och avdrag för delvis deltagande:
5 000 SEK för medlem. 6 500 SEK för icke medlem men med av styrelsen godkänt motiv.
( inkluderar moms, lokalhyror, arvode och servicekostnader och kvällsaktiviteter)

KAN NI HJÄLPA TILL MED LOGI?

Logi bokar du själv om ni önskar 1 eller 2 nätter.

Föreningen har preliminärbokat rum på hotellet. Den bokningen släpps den 16 april, en månad innan mötet.

Du behöver ange bokningsnummer 4149237 för att räknas av mot det vi bokat. Efter den 16 april kan du fortfarande boka in dig, men får då rum "i mån av tillgång".

Pris per rum är 1 290 SEK/person inkl. frukostbuffé, fri internet och moms. Det betalar du själv vid utcheckningen.

VAD HÄNDER ANNARS I STADEN UNDER DESSA DAGAR?

Visit Helsingborg tipsar om saker att göra i staden www.visithelsingborg.com

Vill du gå
på eventet gratis?

Du vet väl att som föredragshållare går du på våra event gratis. Tag chansen och anmäl ett bidrag till Seminarium eller workshop och få resten gratis. Skapa en presentation om något som rör maximo, underhåll eller angränsande och som tar ca 40 minuter, presentera det för oss, så hör vi av oss om det passar agendan.

Anmälan

Välj nedan vilken workshop (WS) du önskar gå på (se agenda onsdag).