MaximoAnvändarförening

Vi i samarbete med partners välkomnar dig till vårmöte i Göteborg med boende och konferens på Arken Hotel & Art Garden Spa.
Vi träffas
16-17 maj i Göteborg
Agenda
Tid Spår Aktivitet Företag
08:30-09:00   Inskrivning och kaffe och macka  
09:00-09:30   Välkomna och aktuellt MX användarförening.  
09:30-10:45 Underhålls-styrning Maximo ur ett ledningsperspektiv Arms

En omvärldsbevakning där Philip Sage från ARMS berättar hur man ur ett tillförlitlighets- och underhållsperspektiv använder Maximo ur ett ledningsperspektiv. Philip jobbar med hela världens som sitt arbetsområde och har en gedigen underhållsbakgrund samt stor Maximo kompetens.

10:45-11:00   Fika/bensträckare  
11:00-12:00 Underhålls-styrning Maximo-implementering och underhållsutvecklingen Arms/Boliden

Fredrik Hases (Boliden) och ARMS presenterar hur man, med hjälp av mjukvaror och metoder, bedrivit ett verksamhets- och systemprojekt i Bolidens gruva på Irland med fokus att förbättra underhållsprocesserna och öka funktionaliteten i Maximo.

12:00-13:00   Lunch  
13:00-13:45 Årsmöte Maximo Användarförenings Årsmöte  
14.00-15.00 IT Maximo och framtiden/road map IBM IBM
15.00-16.30   Fika samt egen tid  
16:30-17:00   Buss till båt  
17:00-20:00   Båttur med mingel och middag  
20:00-20:30   Buss tillbaka till hotellet  
Tid Spår Aktivitet Företag
08:00-09:30 Mobilitet Mobilitet hos Öresundsbron Novacura/Öresundsbron

Genomgång av hur Öresundsbron använder NovacuraFlow som mobil lösning, då man besiktigar Öresundsbron. Vi går också igenom hur lösningen ser ut, då vi just nu implementerar ”Linjära Inventarier” och Kilometrering i Maximo och i den mobila lösningen.

08:00-09:30 Underhålls-styrning Prediktivt underhåll Sigma

En övergripande trend inom modernt underhåll är att olika underhållsåtgärder baseras på fakta d.v.s. analys av sensordata. Detta är ett led i den digitalisering som sker i hela vårt samhälle och som också kallas Internet of Things, Industri 4.0 eller Smart Maintenance. Under detta pass får du lära dig hur Sigmas lösning för prediktivt underhåll, Asset Predict hjälpt företag att snabbt komma igång med underhåll baserat på avancerad dataanalys.

09:30-09:45   Fika  
09:45-11:15 Underhålls-styrning 1 Scheduler planering & beredning Öresundsbron/Enfo/UH-leverantör

I denna workshop berättar Öresundsbron om sin pågående implementering av Maximo Scheduler och om de erfarenheter de har så här långt. Vad behöver man tänka på? Vilka fallgropar finns?

09:45-11:15 Underhålls-styrning 2 Smörjning med Maximo och Tribologen Fortum/Midroc

Smörjning är en viktig del av underhållet och Tribologen är ett lättanvänt och användarvänligt system för att stödja underhållsarbetet. Denna workshop kommer beskriva hur Fortum arbetar med Tribologen för att genomför sitt smörjningsarbete och hur detta styrs mha Maximo.

11:15-12:00   Lunch  
12:00-13:30 Mobilitet Mobilitet på Boliden med Maximo Anyware Boliden/IBM

I denna workshop kommer Bolidens resa kring mobilitet beskrivas, med "resan" som man gjort, plattformen, appar mot maximo, app store etc.

12:00-13:30 Underhålls-styrning Asset Health Insights IBM, Scheduler Plus och Bridge to Cloud IBM

Ryan Beesley, Solution Expert för IoT och Asset Management från Indianapolis, och Pam Watkins, Solution Representative för Watson IoT från Bedford kommer tillsammans att prata om analysverktyget Maximo Asset Health Insights, som med hjälp av monitorering i Maximo och analys av data via Watson IoT Platform kan tala om hur dina maskiner mår, och vilka åtgärder som bör utföras. Vidare presenteras funktionaliteten i den nya versionen Scheduler Plus. Slutligen kommer en beskrivning av Bridge to Cloud, alltså hur man kan konvertera från en inhouse installation av Maximo till en molnbaserad variant.

13:30-13:45   Fika  
13:45-15:15 Mobilitet Mobila arbetssätt – Asset Mobile Sigma

Många kunder börjar nu få erfarenhet av att arbeta mobilt med Maximo, medan en del ser det som ett framtida steg. Denna workshop syftar till att presentera olika lösningar, men inte minst att diskutera mellan deltagarna vilka erfarenheter som finns. Bl.a. för- och nackdelar med färdiga appar jämfört med mer anpassade och rollbaserade lösningar där Sigma har erfarenheter med sin lösning Asset Mobile.

13:45-15:15 Underhålls-styrning Förvalta Maximo som en standardlösning COOR

Efter att vi på Coor uppgraderat vår, till hög grad anpassade, lösning av Maximo 7.1 till Maximo 7.6 och i samband med det plockat bort runt 75% av den anpassade koden, vill vi undvika att återigen hamna i en situation där uppgraderingar och ”hot fix”-installationer blir kostsamma och resurskrävande. Att förvalta Maximo som en standardlösning ställer nya krav på förvaltningsteamet, leverantören, IBM och användarna. Vi vill ta tillfället i akt att presentera vår vision kring detta och hur vi planerar att jobba vidare med det. En vision som även inkluderar samarbete med världens alla Maximoanvändare, där vi som en större grupp kan vara en mer aktiv deltagare i utvecklingsarbetet med IBM.

15:15-15:30   Avslut  
Vanliga frågor
VAR SKALL VI VARA NÅGONSTANS?

Vi har bokat Arken Hotel & Art Garden Spa för logi och konferens.

VAD KOSTAR DET?

Det är preliminär bokat rum på hotellet. Den bokningen släpps 25 april, 3 veckor innan mötet. Ange bokningsnummer 751493 för att räkna av rummet mot bokningen. Efter den 25 april kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Pris per rum är 1 228 SEK/person inkl. frukostbuffé, internet och moms. Det betalar du själv vid utcheckningen.

Övriga kostnader med reservation för beroende av antalet deltagare och avdrag för delvis deltagande: 5 000 SEK för medlem. 6 500 SEK för icke medlem men med av av styrelsen godkänt motiv. (inkluderar moms, lokalhyror, arvode och servicekostnader och kvällsaktiviteter)

KAN NI HJÄLPA TILL MED LOGI?

Det är preliminär bokat rum på hotellet. Den bokningen släpps 25 april, 3 veckor innan mötet. Ange bokningsnummer 751493 för att räkna av rummet mot bokningen. Efter den 25 april kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

VAD HÄNDER ANNARS I STADEN UNDER DESSA DAGAR?

http://www.goteborg.com/whats-on/ tipsar om händelser i Göteborg.

Anmälan

Välj nedan vilken workshop (WS) du önskar gå på (se agenda onsdag).