MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
Drottninggatan 2, Huskvarna
23 mars 2017
Agenda
Tid Presentation
08:30-09:00 Fika och Samling House of Brands
09:10-10:00 • Kort inledning av Maximo användarförening
• Kort presentation av alla deltagare
• Presentation av Husqvarna AB
10:00-11:20 Djupdykning i förebyggande underhåll och planerat underhåll, hur använder vi maximo?
11:20-12:30 Lunch
12:30-14:00 Gruppdiskussioner
Grupp 1: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.)
Grupp 2: Rapporter och andra BI verktyg för att utnyttja allt inskrivet i maximo…
Grupp 3: TBA…
14:00-14:15 Fika
14:15-16:00 Gemensamma diskussioner i Biograflokal.
Anmälan