Enfo

Enfo är unik som leverantör med  kombinerad verksamhetskompetens samt djup expertis kring användandet av systemstöd för service- och underhållsverksamhet eller service & asset management som vi väljer att kalla det. Vårt fokus är att hjälpa företag ska nå Hela vägen till värdeTM med sin investering, dvs. få ut maximalt värde och snabbare nå sina verksamhetsmål. https://www.enfo.se/Kompetensomraden/Service-Asset-Management/

IBM

IBM är världens största IT bolag. Som produktägare satsar IBM stort för vidareutveckling av Maximo inom både Asset Management och IT Service Management, samt på vidareutveckling av branschspecifika lösningar såsom integrering av Maximo med andra produkter. IBM kan erbjuda tjänster för processeffektivisering och förbättring för underhåll, inköp och försörjning,
http://www.ibm.com/se/sv/

Midroc

Tillsammans med oss går du från dyra akuta åtgärder, till en bättre planerad verksamhet med lägre kostnader. Men det sker aldrig genom enskildheter. Det är genom att se till helheten och veta hur ekonomi, it och underhåll samverkar som vi lyckas.  I vår uppställning finns en bred kompetensbas med utbildade ingenjörer, planerare, konsulter och projektledare med erfarenhet från olika företag och branscher runt om i landet.
http://www.midroc.se

SIGMA AB

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, management och informationslogistik. Sigma kan leverera helhetslösningar av system för underhåll och service management. Sigma erbjuder certifierade Maximo-konsulter och tjänster som verksamhetsutveckling, förstudier, uppgraderingar, utbildning samt support och förvaltning.
http://www.assetbysigma.se

Skye

Vi vill inte bara vara din Maximo-konsult. Vi vill vara din strategiska processförbättringspartner inom Maximo  som ger dig goda råd och vägledning när och där du behöver det. Det är så vi kan hjälpa dig att skapa det bästa tänkbara processtödet för din verksamhet. Idag och imorgon. Vi kallar vårt arbetssätt för Det Goda Rådet.

På Skye arbetar vi med standardiserade och paketerade helhetslösningar. Vi försöker, så långt det är möjligt, att undvika anpassningar. Det gör vi för att uppnå optimal leveranseffektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Läs mer på www.skyeconsulting.se

Trivalo

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni.
Med förhöjd datakvalitet skapas bästa förutsättningarna för att nå full effekt av digitaliseringen.

Inom Trivalo finns decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för Industriföretag.
Våra paketerade tjänster ger insikter och effektiviserar verksamheter. Ofta baserad på outnyttjad Maximodata.

Trivalo har hundratals års erfarenhet av IBM Maximo med personer som jobbat med Maximo sedan tidigt 90-tal.
Vi är partner med IBM och deltar aktivt i systemets utveckling både funktionellt och tekniskt.

Läs mer på www.trivalo.se

MAXIMO BRUKERFORENING

Total Digital

Total Digital kan Maximo.
Gemensamt för alla som jobbar för Total Digital är att vi har riktigt lång erfarenhet inom Maximo-området.
Våra konsulter har ett snitt på över 20 års Maximo-erfarenhet och våra kompetensområden kompletterar varandra inom bl.a. utveckling, konfiguration/anpassning, installation, design, integration och rapportutveckling med mera.
Vi erbjuder förvaltning och support, utvecklings- och uppgraderingsprojekt samt licenshantering och andra tjänster i partnerskap med framförallt IBM.

Vårt motto är ”Lilla företagets smidighet med det stora företagets styrka”.
Det strävar vi efter att uppnå genom att låta vårt förhållandevis lilla företag fungera smidigt och flexibelt med exempelvis korta beslutsvägar och platt organisation och att vi samtidigt utnyttjar den hävkraft vi har tillgång till genom våra kraftfulla partnerskap och vårt stora nätverk.

Total Digital strävar efter att bli en långsiktig partner som kan tillgodose våra kunders hela behov av Maximo och dess kringtjänster.

Läs mer på totaldigital.se