Quale

Quale Consulting är ett högspecialiserat konsultbolag med expertis att förena teknik och metodik med branschkompetens och verksamhetsförståelse.

Vår mission är att leverera enkla lösningar på komplexa problem för verksamheter där IT är kritiskt. Vi är en ansvarstagande ledare som värdesätter att tillsammans med våra kunder skapa långsiktiga relationer och verksamhetsnytta. På riktigt!

Våra värderingar genomsyras i affärsområdet Digitaliserat underhåll där det finns gedigen erfarenhet av att arbeta med Enterprise Asset Management, inte minst genom leverans av det världsledande underhållssystemet IBM Maximo. Med kundens behov och verksamhetsnytta som vår kompass och med fokus på process, människa och teknik kan du som beställare alltid känna dig trygg med att vårt mål är att skapa största möjliga värde av dina IT-investeringar. Genom vårt partnerskap med IBM har vi ett nära- och starkt samarbete vilket är ytterligare en kvalitetssäkring för dig som kund.

Som ansvarstagande ledare är vår ambition att ligga i framkant inom området och erbjuda en trygg och stabil partner på digitaliseringsresan. Hela vägen från idé till värdeskapande.
www.quale.se

EPICAL

Epical är unik som leverantör med  kombinerad verksamhetskompetens samt djup expertis kring användandet av systemstöd för service- och underhållsverksamhet eller service & asset management som vi väljer att kalla det. Vårt fokus är att hjälpa företag nå Hela vägen till värdeTM med sin investering, dvs. få ut maximalt värde och snabbare nå sina verksamhetsmål.
www.epicalgroup.com

IBM

IBM är världens största IT bolag. Som produktägare satsar IBM stort för vidareutveckling av Maximo inom både Asset Management och IT Service Management, samt på vidareutveckling av branschspecifika lösningar såsom integrering av Maximo med andra produkter. IBM kan erbjuda tjänster för processeffektivisering och förbättring för underhåll, inköp och försörjning,
http://www.ibm.com/se/sv

Granitor

Tillsammans med oss går du från dyra akuta åtgärder, till en bättre planerad verksamhet med lägre kostnader. Men det sker aldrig genom enskildheter. Det är genom att se till helheten och veta hur ekonomi, it och underhåll samverkar som vi lyckas.  I vår uppställning finns en bred kompetensbas med utbildade ingenjörer, planerare, konsulter och projektledare med erfarenhet från olika företag och branscher runt om i landet.
Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat samhälle och industri i över 25 år. Nu är vi Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – men med nytt namn.

 

Nexer Group

Nexer är en ledande leverantör av tjänster inom IT, management och informationslogistik. Nexer kan leverera helhetslösningar av system för underhåll och service management. Nexer erbjuder certifierade Maximo-konsulter och tjänster som verksamhetsutveckling, förstudier, uppgraderingar, utbildning samt support och förvaltning.
Asset Management – Nexer Group – Global

Ey

Vi vill inte bara vara din Maximo-konsult. Vi vill vara din strategiska processförbättringspartner inom Maximo  som ger dig goda råd och vägledning när och där du behöver det. Det är så vi kan hjälpa dig att skapa det bästa tänkbara processtödet för din verksamhet. Idag och imorgon. Vi kallar vårt arbetssätt för Det Goda Rådet.

På Ey arbetar vi med standardiserade och paketerade helhetslösningar. Vi försöker, så långt det är möjligt, att undvika anpassningar. Det gör vi för att uppnå optimal leveranseffektivitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Läs mer på EY Skye

AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Inom Asset Management är vi 100 experter med fokus på framför allt Sverige och Norden. Vårt fokus är att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni. Med förhöjd datakvalitet skapas bästa förutsättningarna för att nå full effekt av digitaliseringen.
Våra paketerade tjänster ger insikter och effektiviserar verksamheter. Ofta baserad på outnyttjad Maximodata.

Med många års erfarenhet av IBM Maximo och personer som jobbat med Maximo sedan tidigt 90-tal.
Vi är Gold Business Partner med IBM och deltar aktivt i systemets utveckling både funktionellt och tekniskt.

Läs mer på afry.com

MAXIMO BRUKERFORENING

Total Digital

Total Digital kan Maximo.
Gemensamt för alla som jobbar för Total Digital är att vi har riktigt lång erfarenhet inom Maximo-området.
Våra konsulter har ett snitt på över 20 års Maximo-erfarenhet och våra kompetensområden kompletterar varandra inom bl.a. utveckling, konfiguration/anpassning, installation, design, integration och rapportutveckling med mera.
Vi erbjuder förvaltning och support, utvecklings- och uppgraderingsprojekt samt licenshantering och andra tjänster i partnerskap med framförallt IBM.

Vårt motto är ”Lilla företagets smidighet med det stora företagets styrka”.
Det strävar vi efter att uppnå genom att låta vårt förhållandevis lilla företag fungera smidigt och flexibelt med exempelvis korta beslutsvägar och platt organisation och att vi samtidigt utnyttjar den hävkraft vi har tillgång till genom våra kraftfulla partnerskap och vårt stora nätverk.

Total Digital strävar efter att bli en långsiktig partner som kan tillgodose våra kunders hela behov av Maximo och dess kringtjänster.

Läs mer på totaldigital.se