MaximoAnvändarförening

Höstmöte Zoom 2023

PÅ NÄTET MED ZOOM

VÅRA ZOOM-MÖTEN ÄR KOSTNADSFRIA.

23 november 2023
Agenda
Tid   Aktivitet/beskrivning Företag & Presentatör
09:00 - 09:15  

Välkomna och aktuellt MX användarförening.

Föreningen - Henric Mellbin

Välkomna, mötets agenda och praktikaliteter, aktuellt inom föreningen, uppföljning Academy day, höstmöte, etc.

09:15 - 10:00  

Automattester för Maximo

Total Digital - Linus Koszinowski

Vi har utvecklat ett verktyg för att enkelt och smidigt skapa automattester för Maximo. Dessa funkar både för Maximo 7.x och i MAS Manage så det kan vara ett ypperligt sätt att säkerställa efter en uppgradering att ens processer och flöden fungerar i nya versionen.

10:15 - 11:00  

Hur Trafikverket använder Maximo som nav för att hantera arbeten för anläggningstillgångar

Trafikverket - Sara Rosendahl

Genom att ha Maximo som nav för arbeten som ska utföras i anläggningen drar Trafikverket stor nytta av det standardsystemet har att erbjuda. Service Provider hjälper oss att hantera information kring entreprenörer samt att se till att entreprenörerna endast ser sina arbeten och de data de ska ha rätt att hantera. Den standardiserade behörighetshanteringen används sedan för att ytterligare bygga på ekosystemet runt Maximo med karthantering, BI, Mobilitet, dokumentbibliotek, mm som alla använder samma behörighetsstomme. Vi kommer i vår presentation att berätta mer om hur vi har gjort detta samt köra en demo

11:15 - 12:00  

Utbildning i digitalisering

Idhammar - Jan-Olof Hilmerstam

Har ditt företag övervägt att utveckla underhållsverksamheten med hjälp av nya digitala tekniker? Den här kursen ger dig en överblick av vilka möjligheter som finns, vad det kan ge för vinster, vad du bör tänka på och hur du konkretiserar ditt tillvägagångssätt.

12:00 - 13:00  

Lunch

 
13:00 - 13:45  

Roadmap

IBM - Elin Pegreus
14:00 - 14:45  

Generativ AI i underhållet

Nexergroup - Philip Nederfelt

Denna workshop ger dig en inblick i hur underhåll kan dra nytta av stora språkmodeller och konceptet generativ AI. Vi demonstrerar hur en underhållstekniker kan få snabb tillgång till en lösning från stora mängder anläggningsinformation – enbart med hjälp av frågor ställda med ett naturligt språk. Vi kommer att använda IBM-teknik, som finns tillgänglig idag, för att ge dig en uppfattning om vilka möjligheter som finns. För tjugo år sedan kom de smarta telefonerna och möjliggjorde det mobila underhållet. När kommer AI-baserat underhåll att vara lika vanligt förekommande som mobilt underhåll är idag?

Anmälan

Höstmöte Zoom 2023

Fält markerade med en * är obligatoriskt