MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
Svenska mässan, Göteborg
13 mars 2018
Agenda
Tid Presentation
08:00 - 08:30 Morgonkaffe och samling
08:30 - 17:00 • Djupdykning i förebyggande underhåll och planerat underhåll, hur använder vi maximo?
• Ekonomi och säkerhet kan vara genomgående TEMA i alla diskussioner.
• Besök på Underhållsmässan
08:30 - 09:20 • Kort inledning av Maximo användarförening
• Kort egen presentation av alla deltagare
• Presentation av arbetsformen
09:20 - 09:40 Fika och diskussionsmöjligheter för att forma ämnesgrupper
09:40 - 12:00 Gruppdiskussioner
Grupper för: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.).
Grupper för: Planerat underhåll (Användning av maximo för beredning, schemaläggning m.m.).
Grupper för: Fortsatta diskussioner från tidigare Academy Days.
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Redovisning av resp. grupps sammanfattande aha upplevelser och nya insikter.
Gemensamma diskussioner
Fika tas någon gång mitt i.
15:00 - 17:00 Besök på Underhållsmässan
Anmälan