MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
Ecophon, Yttervägen 1, 265 75 Hyllinge
25 oktober 2017
Agenda
Tid Presentation
08:30-16:00 • Djupdykning i hur Ecophon använder Maximo för UH-planering och UH-stopp?
• Ekonomi och säkerhet ska vara genomgående i alla diskussioner.
08:30 - 09:20 • Inledning av Maximo användarförening
• Presentation av alla deltagare
• Presentation av Ecophon
09:20 - 09:40 Fika och diskussioner
09:40 - 12:00 Gruppdiskussioner (3 grupper)
• Hur kan man visualisera anläggningen på ett bra sätt med hjälp av Maximo?
• MTTR med mobila lösningar, hur?
12:00 - 13:00 Lunch
13:00-14:00 • Visning av Smartboard för planering och UH-stopp
• Visning av produktionslinje
14:00-16:00 Gemensamma diskussioner i storgrupp inkl fika