Maximo Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Maximo som en del i sitt verksamhetsstöd. Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Maximos framtida utveckling och användarnas kompetens uppbyggnad.

Användarföreningen bildades den 21 september, 1995 hos Akzo Nobel i Örnsköldsvik av 20 användare från 8 företag. Vid det första årsmötet den 7 mars, 1996 i Göteborg deltog 32 användare från 16 företag.

Föreningen har ca 60 medlemmar, med tillsammans minst 30 000 användare.

Föreningen vänder sig till alla kategorier av maximoanvändare.

Två gånger per år anordnas medlems- och användarträffar, en på våren i samband med årsmötet och en på hösten. Träffarna omfattar två dagar och programmen innehåller olika seminarier och ibland andra aktiviteter med leverantörer/partners som tillhandahåller produkter/tjänster kopplade till Maximo eller allmän underhållsteknik.

Ett av de viktigaste syftena med användarträffarna är att skapa ett nätverk mellan användare och som där kan dela med sig av sina erfarenheter.
På så vis har vi skapat en stark förening, som kan företräda både medlemmar och användare.

Deltagare på vår- och höstmöten sedan start.

Medlemsavgiften är 4500 SEK för företag och 450 SEK för privatperson.

Välkommen med Din ansökan om medlemskap!