MaximoAnvändarförening

I samarbete med Region Skåne och partners välkommnar dig till höstmöte i Helsingborg med boende och konferens på Radisson Blu.
Vi träffas
12-13 November i Helsingborg
Agenda
Tid Aktivitet
08:30-09:00 Inskrivning, kaffe och macka på Radisson Blu.
09:00-09:45 Välkomna och aktuellt från Maximo Användarförening.

Välkomna, mötets agenda och praktikaliteter, aktuellt inom föreningen. Information om regsitrering hemsida samt mejlutskick/lista.

09:45-10:30 Maximo World.

Referat från Maximo world. Hans och Fredrik utifrån föreningens perspektiv och partners utifrån tekniskt perspektiv.

10:30-11:00 Fika/bensträckare.
11:00-12:00 Maximo - en del av Region Skånes digitalisering

Region Skåne håller på att implementera en IWMS lösning i sina serviceförvaltningar. En av komponenterna är Maximo. De andra är Tririga och IBM Cloud. Här får ni veta mer om visionen och vad som skall implementeras och lite detaljer om hur Maximo används.

12:15-13:00 Lunch på hotellet.
13:00-14:00 Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns Landsting kommer berätta om sitt Maximo-användande och man jobbar just nu en hel del både inom materialförsörjning och läkemedel.

14:00-14:45 Partnertid.
14:45-15:00 Fika.
15:00-17:00 Partnertid.
17:00-19:00 Egentid.
19:00-21:30 Middag på hotellet.
Tid Aktivitet (obs understruken text är länkar för att läsa mer) Företag
08:00-10:00 WS 1:1 Fortum – Mobil lösning för smidig återrapportering av arbetsorder genom regelverk. Skye

Fortum Oslo värmes mobillösning för arbetsorder med regelverk som styrs från Maximo. Denna workshop beskriver en intressant lösning för hur man kan underlätta och styra återrapportering av arbetsorder så att bara relevant information efterfrågas.
Användaren leds genom ett flöde med information och uppgifter som är anpassat för just den arbetsordern. Vissa typer av arbetsorder kräver foto, vissa tidrapportering, andra mätaravläsningar etc. samt kombinationer av dessa. Detta styrs från arbetsordern och genom att använda mallar är det enkelt för planeraren att administrera detta.  Mobillösningen som tagits fram i ett nära samarbete mellan Fortum, Novacura och EY Skye och fortsätter att utvecklas enl. agil metodik, dvs. med små kontinuerliga förbättringar, vilket vi också kommer att berätta om.

08:00-10:00 WS 1:2 Kritikalitetsklassning skapar bra underlag hos Öresundsbron för ett effektivt datadrivet underhåll. Öresundsbron/Trivalo

För att implementera ett mer digitalt och datadrivet underhåll krävs att grunderna i systemet finns på plats. Med en korrekt kritikalitetsklassad anläggning kan rätt insatser läggas på rätt aktiviteter. Under våren har Öresundsbron och Trivalo genomfört ett kritikalitetsklassningsarbete utifrån en ABC klassning och implementerat denna i Maximo. Med hjälp av dataanalys har vi kunnat mäta tidigare arbetsfördelning på anläggningen och vilken effekt ett nytt omprioriterat underhåll har. Trivalo berättar tillsammans med Öresundsbron om utmaningar, möjligheter och vilka effekter man redan fått av det nya arbetssättet.

08:00-10:00 WS 1:3 Linear Assets och fordon.

Program under utveckling med hjälp av Norska föreningen och intressenter i Sverige.

10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 WS 2:1 Inspektionsformulär i arbetscenter IBM

Maximo 7.6 introducerar flera nya sk arbetscenter. Här tittar vi på funktionen Inspektioner, hur man som administratör bygger upp inspektionsformulär med gruppering av steg, och andra regler, kopplar dem till arbetsinstruktioner och FU-mallar, samt hur man som utförare kan arbeta med formulären i mobil enhet. Vi går också igenom hur resultaten lagras och kan analyseras.

10:30-12:00 WS 2:2 Trivalo Academy - Maximo Digital utbildningstjänst. Trivalo

Maximo är ett kraftfullt men stort system. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling av Maximo. Många användare är dessutom relativt sällananvändare och lägger endast tid i Maximo när vissa moment ska utföras. Ofta lägger företag tid och pengar på utbildning enligt klassisk klassrumsträning i samband med projekt. Många studier visar att användare till viss del tar till sig kunskap, men att man över tid behöver ha kontinuerligt stöd/utbildning lättillgänglig.
För att hjälpa företag att höja kompetensnivån kring Maximo och insikt av underhållssystemets viktighet har vi utvecklat en helt ny tjänst, Maximo Digital utbildningstjänst. Här kan användare i obegränsad mängd se korta videoinstruktioner utifrån sin roll, om hur man jobbar effektivt i Maximo. I kombination med interaktiva frågor säkerställer vi att användarna har rätt kompetensnivå. Samtidigt kan man följa hur många användare som genomför utbildning, var nivån ligger osv. osv.
I denna workshop så demonstrerar vi tjänsten och berättar mer om våra insikter kring kompetens bland slutanvändare och hur denna tjänst kan stötta kompetensutveckling/bibehållande på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

10:30-12:00 WS 2:3 Maximo Asset Health Insight. Sigma/IBM

En tilläggsprodukt till Maximo som ger ökat värde av det data du redan har på ett enkelt sätt. Genom att kombinera data i Maximos databas (ex. AO historik, arbetstid och materialkostnader för ett visst objekt etc.) tillsammans med logiska beräkningar av olika mätvärden (metering inputs), kan Asset Health eller maskinhälsa beräknas för olika objekt. Presentationen sker i konfigurerbara dashboards vilka har samma typ av gränssnitt som Maximo Work Centers. Lösningen implementeras därmed direkt i er befintliga Maximo-miljö, vilket är ett ringa arbete. Observera att det inte är en AI baserad lösning för avancerad analys och prediktivt underhåll, utan att helt enkelt göra mer av det data du redan har på ett enkelt sätt. Maximo Asset Health Insight kan dock senare kompletteras med olika lösningar för AI och prediktivt underhåll om man så vill och därmed behålla samma gränssnitt för underhållspersonalen. På denna workshop får du en introduktion och konkret demo, samt möjlighet att diskutera med övriga deltagare betydelsen av maskinhälsa som nyckeltal.

12:15-13:00 Lunch.
13:00-14:30 WS 3:1 Anläggningsregister, kritikalitetsklassning och felkoder på Boliden Boliden/Midroc

Boliden Rönnskär vill skapa en modernare och digitaliserad arbetsplats som lockar nya medarbetare för att fortsätta vara en konkurrenskraftig verksamhet. Som en del i att nå denna vision så har Rönnskär och Midroc med Maximo som verktyg arbetat fram ett nytt robust anläggningsregister som utgör grunden för allt underhåll. Detta har uppnåtts genom att inventera, klassificera, felklassa och kritikalitetsklassa Rönnskärs utrustningar. Vi ger en inblick i hur detta arbete har fortskridit samt hur den mobila och digitala arbetsplatsen kan se ut.

13:00-14:30 WS 3:2 Process, organisation och stödsystem Enfo

Att få Filosofier, principer eller metoder från teori till praktisk tillämpning i organisationens vardagliga arbete krävs att process, organisation och stödsystem har synkroniserats under implementationen något som vi tryckt på under tidigare workshops på användarföreningen. Detta blir ofta extra tydligt när man ska försöka få sin egna organisation att tillämpa ett så kraftfullt system som Maximo är på bästa sätt. På workshopen presenterar vi på Enfo befintliga och kommande erbjudande där vi har samordnat vårt föreslagande i hur verksamheten borde bedrivas i organisationen med Maximo som stödsystem. Under och efter presentationen välkomnar vi feedback från användarföreningens medlemmar om man instämmer, saknar något eller tycker sig hitta förbättringspotential i vårt tänk framåt.

13:00-14:30 WS 3:3 Upptäck förestående haverier innan de inträffar - MP INtelligence® Sigma/MaintPartner

Fortum, Stockholm Exergi och SSAB är några av de företag som kommit allra längst i Norden i att använda AI för att analysera tusentals mätvärden från processen, och därmed kunna upptäcka anomalier eller avvikelser i ett mycket tidigt skede. Detta uppnås automatiskt med MP INtelligence – en lösning utvecklad av finska MaintPartner. Lösningen har avsevärt eliminerat mängden oplanerade driftstopp och störningar med stora ekonomiska vinster som resultat. Sigma som partner till MaintPartner säljer, implementerar och supporterar MP INtelligence i Sverige. På den här workshopen får du inblick i hur lösningen fungerar, effekten den kan ge genom olika kundexempel, hur lösningen kan optimera olika underhållsåtgärder och skapa ett mer dynamiskt användande av Maximo. Det finns också utrymme att diskutera hur lösningen kan användas i deltagarnas olika verksamheter.

14:30-14:45 Fika.
14:45-15:00 Avslut.

Sammanfattande frågestund. Vad gör vi i vår?

Vanliga frågor
VAR SKALL VI VARA NÅGONSTANS?

Vi har bokat Radisson Blu i Helsingborg för logi och konferens.

VAD KOSTAR DET?

Det är reserverat rum på hotellet. Reserveringen släpps 16 okt. Efter den 16 okt kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Specialpris per rum är 1 290/1 390 SEK/person inkl. frukostbuffé, internet och moms.

Övriga kostnader med reservation för beroende av antalet deltagare och avdrag för delvis deltagande: 5 500 SEK för medlem. 7 000 SEK för icke medlem men med av av styrelsen godkänt motiv. Inkluderar moms, lokalhyror, arvode och servicekostnader och kvällsaktiviteter.

Du som deltagare bokar själv logi genom att mejla till meetings.helsingborg@radissonblu.com eller ringa 042-623 7911 och uppge koden ”Konferens Maximo”. Ditt telefonnummer samt betalsätt uppges vid bokningstillfället.

KAN NI HJÄLPA TILL MED LOGI?

Det är reserverat rum på hotellet. Reserveringen släpps 16 okt. Efter den 16 okt kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Du som deltagare bokar själv logi genom att mejla till meetings.helsingborg@radissonblu.com eller ringa 042-623 7911 och uppge koden ”Konferens Maximo”. Ditt telefonnummer samt betalsätt uppges vid bokningstillfället.

VAD HÄNDER ANNARS I STADEN UNDER DESSA DAGAR?

https://www.visithelsingborg.com/ : tipsar om händelser i Helsingborg.