MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
Lindholmen Conference Centre, Göteborg
26 Mars 2019
Agenda
Tid Presentation
08:00 - 08:30 Morgonkaffe och samling
08:30 - 17:00 Tema för dagen
• Djupdykning i förebyggande underhåll och planerat underhåll, hur använder vi maximo?
• Ekonomi och säkerhet kan vara genomgående TEMA i alla diskussioner.
• Hur använder vi ”Startcentret” -hur använder vid det och vilka möjligheter och utmaningar finns
• Lagefterlevnad besikningspliktig utrustning
• Hur använder vi Klassificeringar i Maximo?
08:30 - 09:30 • Kort inledning av Maximo användarförening
• Kort egen presentation av alla deltagare
• Presentation av arbetsformen
• Angelägna frågeställningar att få svar på
09:30 - 10:00 Fika och diskussionsmöjligheter för att forma ämnesgrupperna
10:00 - 12:00 Gruppdiskussioner
Grupper för: Förebyggande underhåll (FU-mallar, Ronder, arbetsinstruktioner m.m.).
Grupper för: Planerat underhåll (Användning av Maximo för beredning, schemaläggning m.m.).
Grupper för: ”Startcentret” -hur använder vid det och vilka möjligheter och utmaningar finns
Grupper för: Besikningspliktig utrustning
Grupper för: Klassificeringar
Grupper för: Andra önskade ämnen.
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Fortsatta Gruppdiskussioner
15:00 - 15:20 Fika
15:20 - 17:00 Redovisning av resp. grupps sammanfattande aha upplevelser och nya insikter. Gemensamma diskussioner