MaximoAnvändarförening

Vi i samarbete med BillerudKorsnäs och partners välkommnar dig till höstmöte i Gävle med boende och konferens på Scandic CH.
Vi träffas
20-21 November i Gävle
Agenda
Tid Aktivitet
08:30-09:00 Inskrivning, kaffe och macka på Scandic.
09:00-09:15 Välkomna och aktuellt från Maximo Användarförening.
09:15-09:45 Introduktion av BillerudKorsnäs.
09:45-10:45 BillerudKorsnäs säkerhetsmodul.
10:45-11:00 Fika/bensträckare.
11:00-11:45 Maximo World information. Enfo, IBM och Rosendahl Monenti.
12:00-13:00 Lunch på hotellet.
13:00-14:00 Boliden informerar, nya processbeskrivningar lägger grunden för verksamheten.
14:00-15:00 Paneldebatt med Sara Rosendahl, Rosendahl Monenti som moderator.
15:00-16:00 Oniqua - lageroptimering av underhållsartiklar. IBM.
16:00-16:30 Egentid.
16:30-17:00 Buss till Mackmyra.
17:00-19:45 Visning Mackmyra.
19:45-20:00 Buss till hotellet från Mackmyra.
20:00-21:30 Middag på hotellet.
Tid Aktivitet (obs understruken text är länkar för att läs mer) Företag
07:30-08:30 Utcheckning hotell och buss.
08:30-09:15 Plenum "Mobilitet för förråd" BillerudKorsnäs, Sigma
10:00-10:30 Fika.
10:30-12:00 Studiebesök BillerudKorsnäs

Studiebesöket tar ca 50-60 minuter. Visning med guide.

10:30-12:00 WS 1:1 Boliden processbeskrivningar av sin verksamhet Boliden

Boliden ger processbeskrivningar av sin verksamhet mer detaljerat i workshopform.

10:30-12:00 WS 1:2 Avtal och inköp IBM

Användare och kunder har under en period visat ökat intresse för funktionalitet som stödjer inköpsprocesser. Det finns standardfunktionalitet i Maximo för att hantera kontrakt av olika slag, bl.a inköpsavtal, personalkostnadsavtal och garantiavtal. Under seminariet kommer ni få se exempel på inköpsavtal och hur Maximo kan hantera avtal vid manuella inköp såväl som vid saldokontroll av förrådsartiklar. Vi kommer också visa hur garantiavtal kan läggas upp för att underlätta vid beredande/planerande av avhjälpande underhåll.

12:00-13:00 Lunch
13:00-14:30 Studiebesök BillerudKorsnäs

Studiebesöket tar ca 50-60 minuter. Visning med guide.

13:00-14:30 WS 2:1 Maximo Digital learning med Trivalo Academy Trivalo

Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling i Maximo. Många användare är dessutom relativt sällananvändare och lägger endast tid i Maximo när vissa moment ska utföras. Ofta lägger företag tid och pengar på utbildning enligt klassisk klassrumsträning i samband med projekt. Många studier visar att användare till viss del tar till sig kunskap, men att man över tid behöver ha kontinuerligt stöd lättillgängligt.På Trivalo har vi väldigt många års erfarenhet av Maximo och utbildning/support i synnerhet. För att hjälpa företag att höja kompetensnivån kring Maximo och insikt av underhållssystemets viktighet lanserar vi nu en helt ny tjänst, Maximo Digital Learning. Med Maximo Digital Learning ger vi era användare tillgång till en komplett utbildningsportal. Antingen i vår cloudmiljö eller lokalt hos er. Här kan användare i obegränsad mängd se korta videoinstruktioner om hur man jobbar effektivt i Maximo. I kombination med interaktiva frågor säkerställer vi att användarna har rätt kompetensnivå. Samtidigt kan man följa hur många användare som genomför utbildning, var nivån ligger osv. osv.Delta i vår workshop så demonstrerar vi lösningen och diskuterar hur detta kan ge mervärden bland Maximoanvändandet.

13:00-14:30 WS 2:2 Systemstöd vid projekt, konstruktion och dokumenthantering. Sigma, Ides

Integrerat med den process som Maximo normalt stödjer är att planera för underhåll redan i samband med olika projekt eller andra konstruktionsarbeten i anläggningen. Allt för ofta uppstår ett glapp, där underhåll planeras direkt i Maximo när väl en ny anläggning redan är  i drift med utmaningar i bl.a. anläggningsstrukturen. All information kopplat till anläggningen behöver sedan vidmakthållas under hela livscykeln där det är önskvärt med en nära koppling till t.ex. arbetsordern i Maximo, både för att utföra ett arbete men även att återkoppla t.ex. fel eller ändringar i dokumentationen. Ett system som löser detta är Ides MasterConcept som Sigma samarbetat med i ett antal projekt. Bl.a. använder de svenska kärnkraftverken MasterConcept där det ställs stora krav på ordning och reda. Välkommen till denna workshop där du dels kommer få en inblick i MasterConcept, men även möjlighet att diskutera med Sigma, Ides och övriga deltagare hur anläggningsinformation integreras med Maximo, utmaningar och möjligheter.

14:30-15:00 Avslut och fika.

Sammanfattande frågestund. Vad gör vi våren 2019?

Vanliga frågor
VAR SKALL VI VARA NÅGONSTANS?

Vi har bokat Scandic CH för logi och konferens.

VAD KOSTAR DET?

Det är reserverat rum på hotellet. Reserveringen släpps 30 okt. Efter den 30 okt kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Specialpris per rum är 1 224 SEK/person inkl. frukostbuffé, internet och moms.

Övriga kostnader med reservation för beroende av antalet deltagare och avdrag för delvis deltagande: 5 000 SEK för medlem. 6 500 SEK för icke medlem men med av av styrelsen godkänt motiv. Inkluderar moms, lokalhyror, arvode och servicekostnader och kvällsaktiviteter.

Du som deltagare bokar själv logi genom att mejla till meeting.ch@scandichotels.com och uppge koden ”Maximo 19 november”. Ditt telefonnummer samt betalsätt uppges vid bokningstillfället.

KAN NI HJÄLPA TILL MED LOGI?

Det är reserverat rum på hotellet. Reserveringen släpps 30 okt. Efter den 30 okt kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Du som deltagare bokar själv logi genom att mejla till meeting.ch@scandichotels.com och uppge koden ”Maximo 19 november”. Ditt telefonnummer samt betalsätt uppges vid bokningstillfället.

VAD HÄNDER ANNARS I STADEN UNDER DESSA DAGAR?

http://visitgavle.se/sv : tipsar om händelser i Gävle.