MaximoAnvändarförening

Vi i samarbete med Coor och partners välkommnar dig till vårmöte i Stockholm på Lidingö med boende och konferens på Foresta.
Vi träffas
21-22 maj i Stockholm på lidingö
Agenda
Tid   Beskrivning Presentatör
08:30-09:00   Inskrivning och kaffe och macka  
09:00-09:15   Välkomna och aktuellt.  
09:15-10:15 Plenum Maximo Roadmap Bostjan Gabrijelcic, Asset Management lead, Europa

Vi går kort igenom de vanliga bitarna med featurepacks mm, men sedan pratar han om IBMs strategi för Maximo i ett 3-5-årsperspektiv, inklusive Anywhere. Vi kan göra en timeline på 30-40 år och mappa in olika Maximohändelser och avsluta med att gissa framtiden och AI.

10:15-10:45 Plenum Coor levererar Facility Management i världsklass med stöd av Maximo Coor

Coor levererar tjänster till sina kunder med hjälp av Maximo. Här får ni veta mer om Coor som företag och den resa Coor gjort till, att nu ha ett Maximo som ger ett bra stöd både för utförande personal och för att hantera fakturering och uppföljning av utfört arbete.

10:45-11:00   Fika/bensträckare  
11:00-12:00 Plenum Coor levererar Facility Management i världsklass med stöd av Maximo Coor

Men hur används Maximo i praktiken för att hantera en tjänsteleverans?
Här kommer ni att få veta mer om hur processen ser ut när Coor startar u
pp ett avtal mot en ny kund och har en leverans av tjänster via Maximo.

12:00-13:00   Lunch på hotellet  
13:00-14:00 Årsmöte Maximo Användarförenings Årsmöte  

DAGORDNING ÅRSMÖTE
1. Mötets öppnande.
2. Anteckningar av närvarande.
3. Justering av röstlängd.
4. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare.
7. Fastställande av dagordning.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
9. Föredragande av revisionsberättelsen.
10. Fastställande av resultat och balansräkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Val av 2 styrelseledamöter på två år och en styrelseleledamot på ett år. Komplettering väljes på ett år.
14. Val av 2 styrelsesuppleanter på ett år.
15. Val av revisor och en revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.
16. Val av valberedning av minst två personer för ett år.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår och årsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 18. Behandling av de ärenden som styrelsen vill förelägga årsmötet.
19. Behandling av motioner som medlemmar inkommit med senast två veckor före årsmötet.
20.Avslutning av årsmötet.

14.00-14.30   Buss till Tekniska Museet  
14.30-15.00   Fika och smörgås  
15:00-17:00   Besök Tekniska Museet Tekniska Museet

Lagbygge för att främja kontaktnät. Två entimmesaktiviteter.

17:00-17:30   Buss till Foresta  
17:30-19:00   Egen tid  
19:00-21:00   Middag på hotellet  
Tid   AKTIVITET (OBS! UNDERSTRUKEN TEXT ÄR LÄNKAR FÖR ATT LÄSA MER) Presentatör
08:00-10:00 Workshopblock 1:1 Maximo för Service Provider – En lösning två syften Sara Rosendahl

En workshop kring skillnaden att använda Service Provider när man är en tjänsteleverantör eller om man tar emot tjänster.

08:00-10:00 Workshopblock 1:2 Maintenance 4.0 med Maximo 7.6 Ulf Lundgren

Gå från arbeta traditionellt och reaktivt till ett Maintenance 4.0 med Maximo 7.6
proaktivt och datadrivet underhåll! Enfo presenterar sin syn på vad underhållsprocesserna har för digitaliseringsbehov – detta utifrån data som finns i Maximo. Du får konkreta lösningar och handfasta tips, så att du kan ta ert underhåll till nästa nivå.

Du kommer få ta del av punkter så som:

Se data som en dold resurs
Uppföljning av verksamheten
Styrning av verksamheten
Analys av processbeteende
Papperslös rapportering
Prediktera befintlig data
Sensordata utvecklar det förebyggande underhållet.

10:30-12:00 Workshopblock 2:1 Säkerställ rätt kompetensnivå med Maximo Digital learning Henrik Nyström och Mats Eliasson

Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling av Maximo. Många användare är dessutom relativt sällananvändare och lägger endast tid i Maximo när vissa moment ska utföras. Ofta lägger företag tid och pengar på utbildning enligt klassisk klassrumsträning i samband med projekt. Många studier visar att användare till viss del tar till sig kunskap, men att man över tid behöver ha kontinuerligt stöd lättillgängligt.

För att hjälpa företag att höja kompetensnivån kring Maximo och insikt av underhållssystemets viktighet har vi utvecklat en helt ny tjänst, Maximo Digital Learning. Här kan användare i obegränsad mängd se korta videoinstruktioner utifrån sin roll, om hur man jobbar effektivt i Maximo. I kombination med interaktiva frågor säkerställer vi att användarna har rätt kompetensnivå. Samtidigt kan man följa hur många användare som genomför utbildning, var nivån ligger osv. osv. Delta i vår workshop så demonstrerar vi lösningen och diskuterar hur detta kan ge mervärden bland Maximoanvändandet.

10:30-12:00 Workshopblock 2:2 Arbetscenter (Work Center) – För ett mer användarvänligt Maximo Isak Söderback, Konsult Asset by Sigma samt Magnus Gustafsson, SCANIA Underhåll

Arbetscenter (Work Center) – För ett mer användarvänligt Maximo

I samband med releasen av Maximo 7.6.0.5 introducerade IBM en ny applikation ’arbetscenter’ tätt integrerad med Maximo. Denna applikation är rollbaserad där användare kan utföra dagliga uppgifter i Maximo på ett mycket enklare sätt, både på PC och mobilt. I takt med nya releaser av Maximo har arbetscenter förbättras och även nya har tillkommit. Arbetscenter är även en central del av IBM:s roadmap framåt.
Välkommen till denna workshop där Sigma presenterar ett pågående utvecklingsprojekt baserat på Maximo arbetscenter. Projektet genomförs tillsammans med IBM, studenter från Örebro Universitet och SCANIA som på workshopen kommer visa hur de tänker sig applicera arbetscenter för en applikation - materialrekvisition.
Men workshopen syftar även till att deltagarna kan diskutera och utbyta erfarenheter kring att göra Maximo så användarvänligt som möjligt. Vad ser man för möjligheter med arbetscenter? Är detta ett steg i rätt riktning? Hur kommer man igång och hur fungerar de att använda i praktiken? Vad ger arbetscenter som komplement till anpassade startcenter och övriga applikationer?
Presentatör: Isak Söderback, Asset by Sigma samt Magnus Gustafsson, SCANIA Underhåll.

12:00-13:00   Lunch  
13:00-14:30 Workshopblock 3:1 Arbeta enligt dina processer Andreas Karlsson, Midroc

Sedan något år tillbaka arbetar Midroc efter ett angreppssätt som kallas OBM – Organizational Behaviour Management. Det är ett stort och vedertaget vetenskapsområde och förändringsledningsverktyg som utvecklats för företagsorganisationer. Midroc använder detta idag i syfte att påverka de beteenden som har påverkan på önskat resultat och vi har goda erfarenheter av att tillämpa detta på att få användarna att följa de processer som finns runt Maximo.

13:00-14:30 Workshopblock 3:2 Inspektionsformulär Björn Sobry, IBM

Maximo 7.6 introducerar flera nya sk arbetscenter. Här tittar vi på funktionen Inspektioner, hur man som administratör bygger upp inspektionsformulär med gruppering av steg, och andra regler, kopplar dem till arbetsinstruktioner och FU-mallar, samt hur man som utförare kan arbeta med formulären i mobil enhet. Vi går också igenom hur resultaten lagras och kan analyseras.

14:30-14:45   Fika  
14:45-15:00 Plenum Avslut
. Sammanfattande frågestund. Vad gör vi i höst? Föreningen
Vanliga frågor
VAR SKALL VI VARA NÅGONSTANS?

Vi har bokat Scandic Foresta på Lidingö för logi och konferens.

VAD KOSTAR DET?

Det är preliminär bokat rum på hotellet. Den bokningen släpps 30 april, 3 veckor innan mötet. Ange bokningsnummer 46911539 för att räkna av rummet mot bokningen. Efter den 30 april kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

Pris per rum är 1 400 SEK/person inkl. frukostbuffé, internet och moms. Det betalar du själv vid utcheckningen.

Övriga kostnader med reservation för beroende av antalet deltagare och avdrag för delvis deltagande: 5 000 SEK för medlem. 6 500 SEK för icke medlem men med av av styrelsen godkänt motiv. (inkluderar moms, lokalhyror, arvode och servicekostnader och kvällsaktiviteter)

KAN NI HJÄLPA TILL MED LOGI?

Det är preliminär bokat rum på hotellet. Den bokningen släpps 30 april, 3 veckor innan mötet. Ange bokningsnummer 46911539 för att räkna av rummet mot bokningen. Efter den 30 april kan du fortfarande boka rum men det blir i mån av tillgång.

VAD HÄNDER ANNARS I STADEN UNDER DESSA DAGAR?

https://www.visitstockholm.com/sv/evenemang/ tipsar om händelser i Stockholm.