MaximoAcademy Day

Välkommen till en gratisdag
med dina kollegor i Maximo användarförening.
Stockholm
9 nov 2015 9:00-16:30

Schema

9:00-10:15 • 30 min Henric introduktion?
• 15 min presentationsrunda (namn, företag, roll i företaget, maximovana)
• 30 min Maximo Standard applikationer och beredning (eventuellt Case)
10:30-11:30 • 60 min Hur bereder ni era arbeten?
12:30-14:30 • 60 min Fortsättning: Hur bereder ni era arbeten?
• 60 min Planering: Vilka verktyg används? Hur planerar ni? Vad kan göras bättre?
14:45-16:30 • 60 min diskussion beredning/planering
• 30 min sammanfattning av dagen
• 15 min avslutning/synpunkter (enkät?)

Frågeställningar

 • Hur bereder ni idag?
 • Hur vill ni bereda i framtiden?
 • Bör man sträva efter att bereda alla arbetsordrar? Varför isåfall?
 • Varför ska man bereda sina arbeten?
 • Hur ser er arbetsorderprocess ut?
  • Finns det några flaskhalsar?
  • Hur har andra löst sina flaskhalsar?
 • Skillnader mellan deltagare
 • Var tycker du att ni har er största förbättringspotential inom användandet av Maximo?
 • (Material från Fortum-workshopen?)

Parkering

För att parkera under Maximo academy day så tar man avfarten mot frösunda (1) och åker till Midrocs kontor på telegrafgatan 6A (2) och hämtar ett tillstånd. Därefter finns parkering vid frösundaviks alle/Lings väg (3).

Anmälan